Hệ thống khai báo y tế của Bộ Công an giúp người dân “qua chốt” nhanh hơn

0
95
Hệ thống khai báo y tế của Bộ Công an giúp người dân qua chốt nhanh hơn - 1

Người dân có thể ngồi nhà khai báo thông tin cá nhân, y tế, sau đó hệ thống sẽ “nhả” một mã QR Code. Khi qua các chốt kiểm soát Covid-19, người dân chỉ cần trình mã này để cán bộ kiểm tra.

Hệ thống khai báo y tế của Bộ Công an giúp người dân qua chốt nhanh hơn - 1

Nội dung: Nguyễn Dương

Infographics: Khương Hiền